19. október 2016

Výzva na predloženie ponuky:
Rekonštrukcia elektrických rozvodov.
(PaedDr. Drgoňová)
14. október 2016

Ružinovský odznak.
Súťaže zdatnosti a vedomostí 3.A a 3.C
(Mgr. Kumor, E. Belaiová)
6. október  2016

6. B na návšteve u štvrtákov.
Spoločná hodina  anglického jazyka.
(Mgr. Truchlá)
5. október  2016

Beseda s J. Hospodárovou
(Bc. Miroslav Hlinka, ŠKD,
foto: Mgr. Truchlá)
1. október  2016

Jesenná brigáda v areáli
ZŠ SNP Ostredková 14
(PaedDr. Drgoňová, foto: Mgr. Truchlá)