23. jún 2017

Výsledky zberu papiera.
(Mgr. Mičjanová)
16. jún 2017

Noc v škole.
Nocovanie v škole
spojené so zaujímavými aktivitami 5.ABC.
(Mgr. Ištoková, Mgr. Klaučová, PaedDr. Hlisnikovská,
Mgr. Bulíková, Mgr. Škorica)
16. jún 2017

Výsledky overovania počítačovej gramotnosti
IT Fitness test 2017 v 6.-9. ročníku

kategória mladších žiakov:
1. miesto: Matej Blaško, 7.C
2. miesto: Michal Mráz, 7.A
3. miesto: Amelia Malíková, 6.B

kategória starších žiakov:
1. miesto: Kristián Stopka, 9.B
2. miesto: Martin Lapšanský, 9.A
3. miesto: Natália Vaculová, 9.B

(Mgr. Divinec, Mgr. Škorica, Mgr. Mičjanová)
12. - 16. jún 2017

Do školy na bicykli 
(Mgr. Gondová, Mgr. Berešíková,
foto: Mgr. Truchlá)
15. jún 2017

Veľké finále Olompiády.
Gratulujeme! 1. miesto v zbere papiera a 2. miesto
v zbere plastov - ZŠ Ostredková. 1.D, 1.E, 6.A, 7.A
(Mgr. Bucová, PaedDr. Klimeková,
Mgr. Machánová, Mgr. Kausitz)