20. máj 2016

Food Revolution Day
- pestrá strava, zdravšia budúcnosť
(ŠKD, foto: Mgr. Truchlá)
20. máj  2016

Poznávanie Bratislavy - v anglickom jazyku.
7.ABC
(Mgr. Truchlá)
19. máj 2016

Dňa 20.5.2016 sa žiaci našej školy
zapoja do celoslovenskej charitatívnej zbierky
UNICEF - Týždeň modrého gombíka v okolí školy.
(Mgr. Juhasová)
13. máj 2016

Od včeličiek k tigrom a koníkom
Výlet 1.C a 1.D do okolia Senca
(Mgr. Hájiková, Mgr. Braunová,
Bc. Kurbelová, Bc. Szöllösy)
13. máj 2016

Žiaci 4.A a 4.C sa 18. mája o 8:00 h. zúčastnia medzinárodného testovania čitateľskej gramotnosti PIRLS 2016 (viac informácií na www.nucem.sk).
Test prebieha prvé tri vyučovacie hodiny, potom pokračuje vyučovanie podľa rozvrhu hodín.
(Mgr. Piešová)