23.  september 2016

Vážení rodičia.
Dňa 1. 10. 2016 sa uskutoční od 9,00 h do 12,00 h v areáli našej školy jesenná brigáda. Budeme dosádzať ruže a zeleň, vyhrabeme opadané listy zo stromov a naložíme zelený odpad do veľkokapacitného kontajnera, opravíme preliezačky, namaľujeme deťom  na chodník škôlku, vysadíme  kríky a trávu.  Kto má chuť a čas je srdečne vítaný. Vopred ďakujem  za Vašu  účasť.

PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy
21. september 2016

Ponuka krúžkov OZ Krúžky v škole.
Viac informácií tu.
(Mgr. Donáthová)
20. september 2016

Beseda s Richardom Sulíkom
(PaedDr. Drgoňová, foto: Mgr. Truchlá)
12. september 2016

Vážení rodičia,
oznamujem Vám, že na základe odporúčania MŠVVaŠ SR a v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem žiakom ZŠ Ostredková 14  dňa 16. 9. 2016 riaditeľské voľno.

PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy

10.-11. septembra 2016

Slovak Open Championship
(Mgr. Milan Špánik, PhD., foto: Mgr. Truchlá)