13. január 2017

Materiálna zbierka pre De Paul Slovensko, n.o.
v dňoch 23. - 29. januára 2017 v Dome kultúry.
(MČ Bratislava - Ružinov)
11. január 2017

Školské kolo Biologickej olympiády kategórie  C:
1. miesto: Balážová Bianka, 9.A
2. miesto: Lapšanský Martin, 9.A
3. miesto: Lazíková Hana, 8.A
(Mgr. Zorkócyová)
9. január 2017

Vážení rodičia. Oznamujem vám, že dňa 11.1. 2017 sa uskutoční informačné popoludnie od 15,00 h do 19,00 h. Pedagógov na konzultáciu o výchovno- vzdelávacích výsledkoch vašich detí za prvý polrok v školskom roku 2016/17 nájdete podľa informačných tabúľ v budove školy.
PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy
21. december 2016

Krásne pohodové Vianoce a v novom roku
veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti z detí
Vám želá celý kolektív ZŠ Ostredková 
20. december 2016

Vážení rodičia!
Oznamujem Vám, že dňa 22.12. 2016 udeľujem žiakom riaditeľské voľno.  V škole prebehne rozsiahlejšia  dezinfekcia priestorov a rekonštrukčné elektroinštalačné  práce. Posledný vyučovací deň v decembri  je 21.12. 2016. Vianočné prázdniny sú v termíne od 22. 12. 2016 do 5.1. 2017. Nástup do školy je 9. 1. 2017 v pondelok.
PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy