11. december 2017

Zmena platby za stravu
v školskej jedálni
 od 1.1.2018
(A. Brinkáčová)
6. december 2017

Mikulášsky jarmok
(Mgr. Koľšovská, foto: Mgr.Truchlá)
30. november 2017

Milí rodičia 6.12. sa na našej škole
uskutoční Mikulášsky jarmok
v čase od 9:30 – 11:00 hod..
Všetci ste srdečne vítaní!
(Mgr. Koľšovská)
29. november 2017

Mikulášske tvorivé dielne.
Výroba mikulášských výrobkov v 8.C.
(Mgr. Prisenžňáková, foto : Mgr. Prisenžňáková)
27. november 2017

Bábkové divadlo v angličtine 6.C
The story of Chicken Licken
(Mgr. Divinec)