15. máj 2017

Moja mama 
Práce detí z 3.B
(Mgr. Hrdličková)
12. máj 2017

SZUŠ Prokofievova oznamuje,
že prijímacie skúšky na tanečný a výtvarný
odbor v šk. r. 2017/18 budú 29. - 30. 5. 2017
(Mgr. Jarolínová)
11. máj 2017

Záchranári 155
Praktická ukažka poskytovania prvej pomoci pre 2.ABCD
(Mgr. Jesenská, Mgr. Braunová,
Mgr. Hájiková, Mgr. Šalingová)
9. máj 2017

"Rebelové"
Tanečné vystúpenie 4.C
(Mgr. Simaničová)
9. máj 2017

Vystúpenie choreografie žiakov 8.A
a členov TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková
Nová choreografia žiakov 8.A
s názvom Dear future husband

(Mgr. Špánik, PhD., foto: Mgr. Truchlá)