9. október 2017

Ponuka kurzov Parkour
Prihlasovanie a bližšie informácie:
www.benitim.sk/kurzy/parkour/
(D. Kureková)
28. september 2017

Vyzývam všetkých, ktorí by mohli prispieť k stotožneniu osoby na fotografiách a videu, aby poskytli informácie na riaditeľstve ZŠ Ostredková 14, Bratislava. Neznáma žena vo veku asi 65 rokov vnikla do priestorov školy bez zahlásenia sa na vrátnici, pohybovala sa po priestoroch školy a zrejme nie je matkou ani opatrovateľkou nikoho zo žiakov našej školy. V súvislosti s týmto vydávam nasledovné opatrenie.
PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy
26. september 2017

Európsky deň jazykov s 8.C a 9.A v Panta Rhei.
Testovanie jazykových úrovní angličtiny a nemčiny zábavnou formou.
(Mgr. Demčáková, foto: vydavateľstvo Raabe)
26. september 2017

Podpora vzdelávania a odbornej prípravy
-oslava Európskeho dňa jazykov
na hodinách anglického jazyka.
(Mgr. Truchlá)
19. september 2017

Chemicko – fyzikálna show
Ročníky: 3., 4., 5., 6., 7.
(Mgr. Fondatiová)