2. február 2017

Oznam o prázdninách a zmenách po nástupe do školy.
(PaedDr. Drgoňová)
31. január 2017

Vedomostná súťaž Všetkovedko
Vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie diplomov
(Mgr. Braunová, triedne pani učiteľky 1. stupňa)
29. január 2017

Riaditeľské voľno na pondelok 30.1. pre žiakov 1. ročníka
z dôvodu havarijnej situácie v škole.
(PaedDr. Drgoňová)
27. január 2017

Dňa 31.1. 2017 dostanú žiaci odpis polročného vysvedčenia počas triednickej hodiny. Tento deň prebieha riadne vyučovanie. Polročné prázdniny majú žiaci v piatok 3. 2. 2017. Nástup do školy je v pondelok 6.2. 2017.
PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy