27. marec 2017

Testovanie 9 - 2017 žiakov 9. ročníka bude 5.4.2017.
Nástup do školy je najneskôr o 7,45 h.
(Mgr. Mičjanová)
20. - 24. marec 2017

Lyžiarsky kurz Tatranská Lomnica
(PaedDr. Drgoňová, Mgr. Krištofičová,
Mgr. Špánik, PhD.)
16. marec 2017

Informačný materiál o duálnom vzdelávaní
(Ing. Marian Galan, riaditeľ SRŠ)
8. marec 2017

Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou - Džerengovou
(Bc. Hlinka,  J. Vöröšová,žiaci 3. A a 4. A,
foto: Mgr. Truchlá )

3. marec 2017

Ružinovské knižné dobrodružstvo - 3. miesto
vybraní žiaci 7. a 8. ročníka
(Mgr. Kausitz)